WBC değerlendirmesi

WBC değeri nedir?
WBC ingilizce “white blood cell” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. White blood cell = Beyaz kan hücresi (beyaz küre) anlamına gelir. Bu hücrelerin diğer adı akyuvardır. WBC ölçümü tam kan sayımı yani hemogram tahlili sırasında diğer parametrelerle birlikte bakılır. Çeşitli nedenlerle WBC sayısında artma veya azalma görülebilir.

WBC değerlendirmesi genellikle enfeksiyon hastalıklarından şüphelenildiğinde yapılır ancak tek sebep bu değildir, başka hastalıklarda da bilgi verebilir.

Normal değerleri:
Erişkinler için normal değer aralığı: 4000 – 10000 / µL = 4-10 10³/µL
Lökositler eritrositlerden daha büyük hücrelerdir. Ancak sayı olarak eritrositler çok daha fazladır.

WBC tahlili nasıl yapılır?
WBC hastanın kolundaki venden (toplar damardan) alınan kandan tam kan yani hemogram çalışılarak yapılır. Nadiren el parmağından veya yenidoğan bebeklerde toğuktan alınan kan ile de çalışılabilir.

WBC düşüklüğü veya yüksekliği nedenleriyle ayrıca anlatılmıştır.

WBC (Lökosit) çeşitleri:
Kanda bulunan lökosit türleri normal zmaandaki oranları ile aşağıda verilmiştir. Bazı hastalıklarda nötrofillerin sayısı değişirken, bazı hastalıklarda lenfositler veya eozinofillerin sayısı değişebilir.
– %50-70 nötrofil
– %20-40 lenfosit
– %2-6 monosit
– %2-4 eozinofil
– %0-1 bazofil,

NE% : Nötrofil Yüzdesi
LY% : Lenfosit Yüzdesi
MO% : Monosit Yüzdesi
EO% : Eozinofil Yüzdesi
BA% : Bazofil Yüzdesi

Leave a Reply