MCH normal değer aralığı yaklaşık 30-35 pg’dır.

Vücutta ve kanda (serumda) proteinler çok çeşitlidir. Kanda en çok bulunan protein albumindir. Proteinler vücudun temel yapı taşlarıdır ve çok çeşitli fonksiyonlarda görev alırlar. Kandaki total protein değeri başlıca karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek ve beslenme durumunu anlamak için ölçülür.

Normal değeri:
Erişkinlerde: 6.2-8.3 g/dL

Total protein yüksekliği:
– Aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon)
– Hiperimmunglobülinemi
– Gammapatiler

Total protein düşüklüğü:
– Protein kaybettiren gastroenteropatiler
– Yanıklar
– Ödem
– Asit
– Travma
– Nefrotik sendrom (böbreklerden idrarla protein atılımı, proteinüri)
– Karaciğer hastalıkları
– Beslenme bozukluğu (malnutrisyon)
– Barsaklardan besin emilim bozukluğuna neden olan hastalıklar (malabsorbsiyon)
– Agammaglobülinemi
– Kanser
– Kronik enfeksiyonlar
– Hamilelik

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) PROTEİN DÜŞÜKLÜĞÜ:
Hamilelikte kanda serum total protein değeri hamile olmayan bireylere göre daha düşük ölçülür. Bunun başlıca nedeni böbreklerden protein atılımının artmasıdır. Hamilelikte günde 300 mg’a kadar idrarla protein atılımı normal kabul edilir, daha fazla atılması tansiyon yüksekliği ile birlikte ise preeklampsi (gebelik zehirlenemesi) belirtisi olabilir. Hamilelikte böbreklerden protein atılımında artış olmasının başlıca nedeni böbrek kan akımında artış olması (glomerüler filtrasyon hızında artış) ve böbrekte proteinlere karşı glomerüler geçirgenlikte artış olmasıdır.
Hamilelikte serum total protein değeri referans aralıklarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.

Erişkinler için normal değer aralığı

CH Nedir?
MCH = OEHb = ORTALAMA ERİTROSİT HEMOGLOBİNİ

MCH eritrositler yani kırmızı kan hücrelerinin içerdiği ortalama hemoglobin değerini bildirir. Hacmi küçük olan eritrositler daha az hemoglobin içereceği için MCV ile paralel seyir gösterir.

Normal değeri:
MCH normal değer aralığı yaklaşık 30-35 pg’dır.

MCH YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ
MCH = OEHb = ORTALAMA ERİTROSİT HEMOGLOBİNİNİN ARTTIĞI DURUMLAR

MCH yüksekliğinin nedenleri:
– Megaloblastik anemiler
– Pernisyöz anemi
– Sferositoz durumları
– Folik asit antagonisti ilaçların kullanılması

MCH DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ
MCH = OEHb = ORTALAMA ERİTROSİT HEMOGLOBİNİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ

MCH düşüklüğünün (normalin altında) çıkmasının nedenleri:
– Demir eksikliği anemisi
– İdiyopatik hipokrom anemi
– Kronik hastalık anemisi

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) MCH DEĞERİ
Hamilelikte MCV değerinde önemli bir değişiklik beklenmez, normal değer aralığına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.

WBC değerlendirmesi

WBC değeri nedir?
WBC ingilizce “white blood cell” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. White blood cell = Beyaz kan hücresi (beyaz küre) anlamına gelir. Bu hücrelerin diğer adı akyuvardır. WBC ölçümü tam kan sayımı yani hemogram tahlili sırasında diğer parametrelerle birlikte bakılır. Çeşitli nedenlerle WBC sayısında artma veya azalma görülebilir.

WBC değerlendirmesi genellikle enfeksiyon hastalıklarından şüphelenildiğinde yapılır ancak tek sebep bu değildir, başka hastalıklarda da bilgi verebilir.

Normal değerleri:
Erişkinler için normal değer aralığı: 4000 – 10000 / µL = 4-10 10³/µL
Lökositler eritrositlerden daha büyük hücrelerdir. Ancak sayı olarak eritrositler çok daha fazladır.

WBC tahlili nasıl yapılır?
WBC hastanın kolundaki venden (toplar damardan) alınan kandan tam kan yani hemogram çalışılarak yapılır. Nadiren el parmağından veya yenidoğan bebeklerde toğuktan alınan kan ile de çalışılabilir.

WBC düşüklüğü veya yüksekliği nedenleriyle ayrıca anlatılmıştır.

WBC (Lökosit) çeşitleri:
Kanda bulunan lökosit türleri normal zmaandaki oranları ile aşağıda verilmiştir. Bazı hastalıklarda nötrofillerin sayısı değişirken, bazı hastalıklarda lenfositler veya eozinofillerin sayısı değişebilir.
– %50-70 nötrofil
– %20-40 lenfosit
– %2-6 monosit
– %2-4 eozinofil
– %0-1 bazofil,

NE% : Nötrofil Yüzdesi
LY% : Lenfosit Yüzdesi
MO% : Monosit Yüzdesi
EO% : Eozinofil Yüzdesi
BA% : Bazofil Yüzdesi